Ένταξη πράξης (5030311) στη Δράση "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (κωδικός έργου: 5030311):

Καινοτόμος διεργασία προηγμένης αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2: Πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο (ECO-ETHYLENE)

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ:

  1. Πολυτεχνείο Κρήτης, YE: Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης (Συντονιστής Έργου)
  2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΥΕ: Καθηγητής Δημήτρης Γουρνής
  3. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΥΕ: Καθηγήτρια Μαρία Γούλα
  4. Intergeo Ltd., YE: Δημήτριος Γκελέζης

 

 

 

logo eyde etak 2x gr top