Αρχική

Το Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (Laboratory of Alternative Fuels & Environmental Catalysis, LAFEC) ανήκει στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Υπεύθυνη του Εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Δρ. Μαρία Γούλα. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου επικεντρώνονται στους κάτωθι τομείς:
 
 
Αξιοποίηση βιομάζας για παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων
 
 
Έλεγχος αέριας ρύπανσης
 
 
Ρευστομηχανική και φαινόμενα μεταφοράς
 
Unkjoititled
       
2017 05 27 15.00.57