Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων & Περιβαλλοντικής Κατάλυσης

Νέα του LAFEC

 • Συμμετοχή στο 15o Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης

  Το LAFEC συμμετείχε στο 15ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης το οποίο διεξήχθη στα Ιωάννινα από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 2018. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν ήταν οι κάτωθι:

  • Μποτζολάκη Γ., Γούλα Γ, Νικολαράκη Ε., Γούλα Μ.Α., Γουρνής Δ., Γεντεκάκης I.*, Επίδραση του ευμετάβλητου οξυγόνου του φορέα υποστηριγμένων καταλυτών Ru στην καταλυτική απόδοση και εκλεκτικότητα της αντίδρασης υδρογόνωσης του CO2 για παραγωγή CH4.
  • Μπακαγιάννη Α., Σιακαβέλας Γ.Ι., Σταύρου Σ., Λάτσιου Α., Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα M.A.*, Παραγωγή υδρογόνου (H2) μέσω της αντίδρασης ατμο-αναμόρφωσης της γλυκερόλης με καταλύτες Ni στηριζόμενους σε Al2O3 και AlCeO3.
  • Χαρισίου Ν.Δ., Σιακαβέλας Γ.Ι., Παπαγερίδης Κ.Ν., Γούλα Μ.Α.*, Δραστική φάση νικελίου (Ni) στηριζόμενη σε CaO-MgO-Al2O3 ως ένας ιδιαίτερα εκλεκτικός και σταθερός καταλύτης για την παραγωγή H2 μέσω της ατμο-αναμόρφωσης της γλυκερόλης.
  • Σιακαβέλας Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., Τζούνης Λ., Γεντεκάκης Ι., Γούλα Μ.Α.*, Διερεύνηση της απενεργοποίησης μέσω εναπόθεσης άνθρακα των ενισχυμένων με CeO2 ή La2O3 καταλυτών Ni/ZrO2 κατά τη διάρκεια της ξηρής αναμόρφωσης του βιοαερίου.
  • Σταύρου Σ., Χαρισίου Ν.Δ., Σιακαβέλας Γ.Ι., Παπαγερίδης Κ.Ν., Τζούνης Λ., Γούλα Μ.Α.*, Συσχέτιση απενεργοποίησης και εναπόθεσης άνθρακα στην επιφάνεια των καταλυτών Ni/Al2O3 και Ni/La2O3-Al2O3 κατά την διάρκεια της αντίδρασης της ξηρής αναμόρφωσης του βιοαερίου.
  • Παπαγερίδης Κ.Ν., Χαρισίου Ν.Δ., Αβραάμ Δ.Γ., Μπουρίκας Κ., Γούλα Μ.Α.*, Παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ μέσω υδρογονο-αποξυγόνωσης φυτικών ελαίων παρουσία καταλυτών Ni/Al ενισχυμένων με La2O3 Al2O3.
  • Ντούρας Δ., Παπαγερίδης Κ.Ν., Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α.*, Ανάπτυξη καταλυτών Ni στηριγμένων σε γ-Al2O3, SiO2 και ZrO2 για την παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ μέσω εκλεκτικής αποξυγόνωσης του ηλιέλαιου.
  • Αβραάμ Δ.Γ., Παπαγερίδης Κ.Ν., Χαρισίου Ν.Δ., Μπουρίκας Κ. Γούλα Μ.Α.*, Μοντελοποίηση εργαστηριακού αντιδραστήρα ροής στάγδην για την παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ μέσω υδρογονο-αποξυγόνωσης φυτικών ελαίων παρουσία καταλυτών Ni/Al.

   

  15o synedrio katalysis

Research focus

 

Reforming of Glycerol

Biodiesel production has grown, between 2005 and 2015, at almost 25% per annum (reaching approximately 32 billion liters), leading to a seven-fold expansion of the sector. Although biodiesel is thought of as a renewable, biodegradable, environmentally-friendly fuel, there are concerns over the production of glycerol, the main by product of the transesterification reaction (it accounts for 10% of the volume of oil undergoing the reaction).

An innovative option is the energetic utilization of glycerol via steam reforming (SR), as every mole of glycerol fed to the reactor can theoretically produce seven moles of hydrogen. At LAFEC we have devoted our efforts towards the design of appropriate catalysts based on transition metals that can be used in the GSR. In some of our previous works, we reported on the performance of different transition metals (Ni, Co, Cu) on silica [BioResources 11 (2016) 10173-89] and alumina [Fuel Process Technol 152 (2016) 156-75], of Ni catalysts based on alumina, zirconia, silica [Top Catal 60 (2017) 1226-50] and apatite-type lanthanum silicates supports [RSC Adv 6 (2016) 78954-8], the influence of the synthesis method on Ni/Al catalysts [Chinese J Catal 37 (2016) 1949-65], the effect of the addition of lanthana on Ni/Al catalysts [Int J Hydrogen Energ 42 (2017) 13039-60], the effect of the addition of CaO-MgO on Ni/Al catalysts [Int J Hydrogen Energ 44 (2019) 256-273], the use of AlCeO3 as supporting material for a Ni catalyst [Catalysts 9 (2019) 411], the effect of the addition of silica [Top Catal 60 (2017) 1226-1250] or yttria [Int J Hydrogen Enrg, In press] on Ni/ZrO2 catalysts. We have also tested Ce-Sm-xCu [Sust Energ Fuels 3 (2019) 673-691] and Ni/Ce-Sm-xCu [Nanomaterials 8 (2018) 931] catalysts. A comprehensive literature review with particular focus on the main catalysts and support systems under development has also been carried out [Surf Coat Technol 352 (2018) 92-111].

Moreover, we have also examined glycerol reforming via chemical looping using Ni/ZrO2 nano-composite oxygen carriers [Int J Hydrogen Energ 43 (2018) 13200-11].

 

CO2 Utilization - Biogas Dry Reforming

It is well understood that human activities, emanating from current practices relating to the production and consumption of fossil based energy have an unequivocal impact upon the global climate. A promising technology is the Dry Reforming of Biogas, as the process makes use of the main greenhouse gases (CH4 and CO2), and can provide a renewable resource with a potential zero carbon footprint. The product of this process is syngas, a key chemical feedstock for the synthesis of oxygenated chemicals and hydrocarbons from Fisher – Tropsch synthesis.

At LAFEC we have examined the performance of nickel catalysts based on alumina modified with ceria, lanthana [J Nat Gas Sci Eng 31 (2016) 164-83 & Catal Today 195 (2012) 93-100], magnesia or calcium [Waste Biomass Valori 7 (2016) 725-36]. A theoretical investigation of Ni-Al2O3 and Ni/CeO2-Al2O3 has also been performed [Int J Hydrogen Energ 35 (2010) 9818-27].

We have also devoted effort in investigating the performance of Nickel catalysts based on zirconia modified with ceria, lanthana [Int J Hydrogen Energ 42 (2017) 13724-40] and tugsten [Front Environ Sci 5 (2017) 66]. Moreover, we have examined different synthesis techniques in an effort to maximize the dispersion of active phase and optimize the active species [Catal Today 46, 175-83; Int J Hydrogen Energ 40 (2015) 9183-00].

Finally, we have committed ourselves at investigating the carbonaceous species formed during the reaction [J Catal 161, 626-40; Adv Mater Proc 2 (2017) 807-12; Mater Today: Proc. 5 (2018) 27607-27616; Int J Hydrogen Energ 43 (2018) 18955-18976; Appl Surf Sci 474 (2019) 42-56], as it is one of the main reasons for catalyst deactivation.

 

NOx and SO2 abatement

Nitrogen and sulphur oxide abatement is a subject of major environmental importance, as Nitric (NOx) and Sulphur (SOx) oxides are recognized as important precursors of acid rain, contributors to the formation of photochemical smog and to the destruction of the ozone layer. Recently, a lot of academic and policy attention has focused on N2O emissions control. Nitrous oxide (N2O) is listed as one of the most harmful greenhouse gases with a strong global warming potential (310 times higher than that of CO2), that severely contributes to the stratospheric ozone layer depletion.

At LAFEC, we were the first to investigate the lean NOx reduction by propene, H2 as well as by propene + H2 over supported (on γ-Al2O3), low loading (0.5 wt%), Pt, Pd and Ir catalysts [J Environ Chem Eng 4 (2016) 1629-41]. In addition, we have examined the impact of alkali promoters (K) on the physicochemical properties and catalytic performance of Ir/Al2O3 catalysts towards the N2O decomposition [Top Catal 59 (2016) 1020-7]. Finally, we have examined the deactivation and regeneration procedures of copper oxide catalysts/sorbents that are supported on Al2O3, SiO2, CeO2-Al2O3, in the presence of SO2 and identified the appropriate conditions for the simultaneous removal of NO and SO2 [Global Nest J 14 (2012) 166-74].

lafec copy copy

 

 

 

 

 

 

Selective deoxygenation (SDO) of natural triglycerides

There are two main drawbacks associated with the production of biodiesel through the transesterification reaction: (a) The unsuitability of plant oils with relatively high acidity for transesterification catalyzed by basic solutions, and (b) the increasing accumulation of glycerol, the main sub-product of the process.

However, natural triglycerides can be upgraded using selective deoxygenation (SDO), which is realized by hydrotreatment via decarboxylation (deCO2), decarbonylation (deCO) and hydrodeoxygenation (HDO), to hydrocarbons in the range of petro-diesel (green or renewable diesel).

At LAFEC we have set up appropriate experimental procedures and are investigating the: (i) effect of supports, metal loading and promoters on catalytic performance, (ii) SDO pathways over transition metallic catalysts, and (iii) effect of preparation method on catalytic performance.

We have recently published a comprehensive literature review on the topic [Energies 12 (2019) 809].